Szkolenia

Szkolenia dla opiekunów osób starszych i chorych np. z chorobą Alzheimera
Kursy dla opiekunów osób starszych i chorych np. z chorobą Alzheimera
Warsztaty doszkalające pielęgniarki, fizjoterapeutów, personel premedyczy paramedyczny
Coaching dla osób pracujących z osobami starszymi

Zajęcia:

  • są prowadzone przez specjalistów: lekarzy geriatrów, fizjoterapeutów, dyplomowane pielęgniarki
  • są nastawione na uzyskanie praktycznych umiejetności, przygotowanie do prowadzenia działalności
  • zakończone egzaminem
  • uczestnikom kończącym zajęcia będzie wydawany dyplom ukończenia szkolenia/ warsztatów


Pomoc merytoryczna i szkoleniowa w prowadzenia gabinetów, fizjoterapeutów, opiekunów, itp.

Szkolenia z zakresu RODO